Om bloggen

Mine venner gider ikke spille spillet EGO med mig mere. Det er fordi, jeg næsten altid starter mine svar med at sige: “Det kommer an på”. Jeg har svært ved at forholde mig sort-hvidt til spørgsmålene, og derfor føles det uoprigtigt og forkert, når jeg tvinges til at vælge enten det ene eller det andet uden at nuancere. Sådan har jeg det også med mange andre ting her i livet. Jeg går ind for hele tiden at have nuancer med i alt, hvad vi som samfund foretager os. Verden er ikke sort-hvid, men et miskmask af forskellighed, og det kan nemt blive farligt, når vi begynder at forsimple den.

Vi er selvfølgelig nødt til at drage konklusioner i et vist omfang og vedtage nogle regler, for at samfundet kan køre rundt, og vi kan begå os i verden på et nogenlunde fælles grundlag. Men det skal ske på et velinformeret og gennemdiskuteret fundament. Det indebærer også, at vi aldrig må betragte en løsning som den endelige eller den eneste rigtige. Vi skal blive ved med at søge ny viden, se en sag fra forskellige vinkler, tage højde for detaljerne og på den baggrund konstant gentænke vores tilgang til verden og revurdere, om de sandheder, vi er kommet frem til, er de mest retvisende.

Betyder det så, at jeg ikke har klare holdninger til noget som helst? Nej, tværtimod! Bloggen her viser ret tydeligt, at jeg har en mening om meget. Men jeg har ikke ret. Det er der ingen af os, der har, når det kommer til holdningsspørgsmål. Jeg har et standpunkt, men jeg påberåber mig ikke at sidde med det endegyldige svar – eller et svar overhovedet nødvendigvis. Det er den bagvedliggende indstilling, jeg blogger ud fra. Jeg giver mit perspektiv og deler ud af mit tankemylder, og jeg er åben for at høre dit. Sig gerne, hvad du mener er en god pointe, men lige så gerne hvor du tænker, der er en faktor, jeg har overset eller anskuet forkert.

Jeg ser det kun som en positiv ting at få rokket ved sit verdenssyn. Jeg synes, det er nødvendigt at blive udfordret i sin tankegang og få påpeget blinde vinkler. Af denne grund kan mine publicerede indlæg godt ændre sig, hvis jeg bliver klogere. Internettet er for evigt, men jeg er ikke flov over at indrømme, når min forståelse af verden udvikler sig. Det er derfor min intention, at indlæggene på bloggen til alle tider skal afspejle, hvad jeg mener lige nu, så de udgør en så retvisende repræsentation af mine tanker som muligt. Jeg rammer muligvis forbi en gang imellem – men så rammer jeg forhåbentlig plet mange andre gange.

Jeg nyder at provokere, men ikke for provokationens skyld. Det jeg mener er, at jeg bliver glad, når det jeg skriver får folk til at stoppe op og stille spørgsmålstegn ved deres vaner og meninger. Jeg har aldrig til formål at genere nogen. Men det kan sagtens være, du føler dig generet af noget, jeg skriver. Så kan du med fordel overveje, hvorfor du har den reaktion. Mit eneste mål er – i bedste Miss Universe-stil – at gøre verden til et bedre sted. Det indebærer som regel at skubbe til de etablerede grænser og udfordre normerne, og dét har tendens til at irritere vores mentale bekvemmelighed.

Her er det også vigtigt at skelne mellem mennesker og idéer. Jeg går som sådan ikke i kødet på enkeltpersoner, men derimod på de gennemgribende strukturer, tankemønstre og handlingsformer, som enkeltpersoner viderefører. Jeg angriber dine holdninger, ikke dig. Du er ligesom mig et produkt af din erfaring og omverden, og personangreb er kun skadelige for sund debat. Det skal være ufarligt at byde ind med sit synspunkt. Jeg har derfor til hensigt at afvæbne diskussionen uden at udvande pointerne eller pakke mine holdninger ind. Og så vil jeg pille det overakademiske ud af samfundsdebatten, så alle føler, de kan være med.

Bloggen opfylder mit behov for at organisere og fastholde mine tanker og samtaler med folk. Den er samtidig en måde at kanalisere dem over i noget konstruktivt, som måske vil underholde, oplyse, inspirere og udfordre dig. Et tema, der optager meget plads i min hjerne, er mine oplevelser som homoseksuel i et heteronormativt samfund. Du vil derfor kunne læse en del om køn og seksuel orientering. Men du hører mig også fundere over andre minoriteter, seksualitet i bred forstand, kroppen, populærkultur, debatkultur, traditioner, sprog, interpersonel interaktion og min egen adfærd.

Noget af det, jeg synes er allermest spændende at beskæftige mig med, er områder, der mangler at blive udforsket. Sider af livet vi normalt ikke råber højt om. Jeg mener, vi skal være bedre til at sige tingene ligeud, for det gør vores fælles verden nemmere at navigere i. Kom endelig med feedback på, hvad der spiller, og hvad du synes kunne være fedt, jeg gjorde. Og stil gerne spørgsmål eller foreslå emner, jeg burde tage op. Jeg ville egentlig have givet bloggen et mere opfindsomt navn, men jeg kunne ikke finde noget, der rummede alt det, bloggen er. Så det blev bare mit navn. Jeg rummer det hele.